MUDAHIGWA Felix

UMUYOBOZI W'ISHAMI RY'IMICUNGIRE Y'ABAKOZI N'UBUTEGETSI

(Director of Human Resource & Administration)

0788296698

MUKESHIMANA Therese

UMUKOZI USHINZWE ISHYINGURANYANDIKO

(ARCHIVES & DOCUMENTATION OFFICER)

0782375166

TUYIZERE Jacques

UMUKOZI USHINZWE GUHUZA INZEGO, ITUMANAHO N'ITANGAZAMAKURU

(Public Relations, Media and Communication Officer)

0783396759

SENGAMBI Albert

UMUYOBOZI W'ISHAMI RY'UBUHINZI N'UMUTUNGO KAMERE

(Director of  Agriculture and National Resources)

0785813819

HABYARIMANA Jovith

UMUYOBOZI W'ISHAMI RY'ISHORAMARI

(Director of  of Business Development and Employment)

0785813814

MUKABARAHIRA Jeannine

UMUYOBOZI W'ISHAMI RY'ITERAMBERE RY'IMIBEREHO MYIZA

(Director of Social Development)

0781787092

KABANDA Joachim

UMUKOZI USHINZWE ITERAMBERE RY'UMURYANGO N'UBURINGANIRE

(Family Promotion and Gender Officer)

0788464132